Verslag: Televisie maken in de digitale wereld (3Rivers)

Bekijk hier de flyer (PDF) van het programma. 

De digitale wereld maakt dat doelgroepen steeds lastiger vindbaar zijn. Aan de andere kant leveren de nieuwe distributievormen ook kansen op. Niet alleen in het creatieve proces, maar er komt ook steeds meer data beschikbaar die het creatieve proces kunnen ondersteunen.

Taco Rijssemus (Directeur Media KRO-NCRV) gaf een heel interessante inleiding vanuit het perspectief van de omroep/producent. En waarom hij gekozen heeft voor een wetenschappelijke benadering voor het creëren van nieuwe formats in samenwerking met 3Rivers en Qualogy.

Vanaf de eerste TV uitzending in 1951 in studio Irene in Bussum, de introductie van het Internet in 1993 tot het hedendaagse medialandschap met alle internet platforms en social media. Waarbij Taco  aangaf dat ouderen vaak de nieuwe ontwikkelingen niet meer kunnen bijbenen, de zogenaamde Digital Natives. Hij gaf het voorbeeld van Columbus dat we moeten blijven ontdekken. Maar dat de “Golden Age” van televisie voorbij is. Als voorbeeld gaf hij aan dat via Facebook voor het programma Spoorloos steeds sneller mensen gevonden worden. Alhoewel het overdreven is dat bijvoorbeeld jongeren geen TV meer kijken maar selectiever en nog altijd naar het NOS journaal kijken om belangrijk nieuws te checken. Daarnaast is volgens Taco, content nog steeds King, maar distribution is Queen and she wears the pants.

Vraag aan het publiek aan Taco: wie snappen het echt? Volgens Taco zijn het met name de kleinere uitgeverijen maar dat bijvoorbeeld vloggers zoals Enzo Knoll ook kiest voor een vast moment, net als TV programma’s, om zijn nieuwe filmpjes op een vast tijdstip te lanceren.

Er is volgens mij nog steeds behoefte aan radio in de auto, alhoewel online, zoals Spotify een grote opmars maakt, zoals ook WIFI netwerken beschikbaar zijn. Maar TV blijft zeker nog 10 jaar. Belangrijke live evenementen zoals het WK Voetbal of The Voice life op TV maar steeds meer (subscription) VOD. Internet is inmiddels een eerste levensbehoefte geworden. Iedere generatie heeft niet alleen zijn eigen muziek maar ook zijn eigen (internet) technologie: TV,  Snapchat, You Tube, Instagram, Spotify,  Soundcloud en recentelijk Facebook Live.

Nieuwe “Formats” lanceren op televisie kosten veel geld en daarom heeft Taco Rijssemus voor een heel interessante nieuwe methode gekozen om deze te testen d.m.v. Data Science. Want de gedachte is: niet getest werkt niet!

Meindert Landsmeer en Machiel Lankhorst (3Rivers) demonstreerden de dienst F-Program om (nieuwe) producties (Formats) te evalueren, zie op deze link een video demo hoe het werkt http://promo.f-program.com/promo2  

In veel markten worden nieuwe producten en diensten uitvoerig getest. Bij de ontwikkeling van TV programma’s is dit echter nog geen gebruikelijke stap.

3Rivers heeft een service ontwikkeld waarbij programma’s en andere videoproducties kunnen worden getest, F-Program.

De kijker kijkt op een zelf gekozen of door de programmamaker geselecteerd tijdstip naar het te testen programma op de PC. De reacties van de kijker worden uitvoerig geregistreerd en in een rapportage samengevat. Specifieke doelgroepen kunnen voor de test worden geselecteerd.

Met deze nieuwe service geeft 3Rivers programmamakers en leidinggevenden een unieke nieuw tool om de reactie van de doelgroep te verkrijgen en daardoor direct de ontwikkeling van een programma te verbeteren. Dit biedt specifieke voordelen:

  1. Feedback: programma makers krijgen direct feedback over hun programma van de voor hen relevante doelgroep
  2. Snelheid: binnen een week na de briefing kan een programma worden getest en een rapportage worden opgesteld
  3. Gemak en eenvoud: programma makers hoeven alleen de video van het programma, de relevante doelgroep en indien gewenst specifieke vragen door te geven. Geen gedoe met panels en de daarbij horende logistiek.

Arthur Houweling en Gerard Simons (Data Scientists van Qualogy) lieten op basis van F-Program van 3Rivers zien wat Data Science kan gaan betekenen bij het evalueren van programma’s. Qualogy ondersteunt mediaorganisaties met Data Science  bij evaluatie van tv-programma’s  

Met Data Science stelt Qualogy de mediabranche in staat om complexe videoanalyses uit te voeren. Door data te koppelen en innovatieve algoritmes toe te passen, kunnen we tot nieuwe inzichten komen in het consumentengedrag bij mediaconsumptie. 

In opdracht van 3 Rivers – consultancybedrijf voor mediaorganisaties – voerde Qualogy een onderzoek uit naar de waardering van tv-programma’s onder respondenten. Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van ‘F-program’: hoogwaardige software van 3 Rivers om televisieprogramma’s te testen en evalueren. Voor het onderzoek paste Qualogy innovatieve gezichtsanalysesoftware toe.  

Hoofdbewegingen analyseren voor het onderzoek is aan de respondenten gevraagd om via een computer te kijken naar specifieke tv-programma’s. De reactie van de respondent is tijdens het kijken geregistreerd door een webcam en microfoon. Vervolgens heeft Qualogy de hoofdbewegingen en gezichtsuitdrukkingen van de respondenten geanalyseerd.  

Hoge en lage waardering via de hoofdbewegingen kan inzicht verkregen worden in de waardering die de respondenten geven voor het programma. Iemand die tijdens het kijken veel beweegt, is afgeleid, weinig geïnteresseerd en geeft het programma waarschijnlijk een lage waardering. Terwijl iemand die weinig beweegt juist met aandacht kijkt en het programma een hoge waardering zal geven.  

Programmaformats doorontwikkelen. De analyses kunnen inzicht geven in de mate van populariteit van verschillende mediaproducties en acteurs of presentatoren die daarbij betrokken zijn. Dit stelt organisaties in staat om hun programma’s eventueel verder te ontwikkelen en nog beter toe te spitsen op de behoeften van de doelgroep. Het geeft uniek inzicht in welke programmaformats wel en niet werken.  

Qualogy gebruikt hiervoor standaard software en bewezen technologieën, maar ook Data Science is een nieuwe methode die uitkomst kan bieden in het testen van nieuwe TV formats. Alhoewel ik zelf denk dat het gebruikt zou kunnen worden voor meer toepassingen zoals TV commercials, muziek video’s en nieuwe producten. Allemaal mogelijkheden die de wetenschap van Data Science biedt.

Zelf heb ik de vraag gesteld of de neuro wetenschap, kennis van het brein (o.a. neuro marketing is een vrij nieuwe wetenschap), zoals FMRI scanning ook een mogelijkheid zou kunnen zijn.

Talpa gebruikt dit reeds bij het ontwikkelen van Formats, maar ook de STER. Het antwoord van Meindert Landsmeer van 3Rivers was: dat dat een hele dure methode is en het lastig is om een proefpersoon vragen te stellen terwijl hij in de scanner ligt.

Martin van der Schagt

Meer info:

www.3rivers.nl
www.qualogy.com

Martin van der Schagt