Madeleine de Cock Buning (Commissariaat voor de Media)

Madeleine de Cock BuningMadeleine de Cock Buning is voorzitter van het Commissariaat voor de Media, dat toezicht houdt op de naleving van de Mediawet. Met zijn werk beschermt het Commissariaat de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod. Tegelijk ondersteunt het daarmee de informatievrijheid. De Mediamonitor die het Commisaariaat al 15 jaar uitbrengt volgt de concentratie-ontwikkelingen op de mediamarkten en brengt de diversiteit in kaart. Op het Mediajaarcongres worden de ontwikkelingen van de afgelopen 15 jaar getoond.