Madeleine de Cock Buning (Commissariaat voor de Media)

Madeleine de Cock Buning

Madeleine de Cock Buning is voorzitter van het Commissariaat voor de Media, dat toezicht houdt op de naleving van de Mediawet. De Mediamonitor die het Commisaariaat al 15 jaar uitbrengt volgt de concentratie-ontwikkelingen op de mediamarkten en brengt de diversiteit in kaart.