Frank Feulner (AX Semantics)

MediaMatters Pitch Contest

MediaMatters is het nieuwe innovatieprogramma van iMMovator. Het koppelt Europese startups en scale-ups aan Nederlandse mediabedrijven. De startups en scale-ups helpen die bedrijven nieuwe oplossingen te realiseren, waardoor ze zelf verder kunnen groeien. Tijdens het Media Jaarcongres deden zes jonge bedrijven mee aan een pitchcompetitie, waarin het publiek door te stemmen de winnaar aanwees.

AX Semantics produceert automatisch teksten. Op basis van informatie die je zelf invoert of die uit databases wordt vergaard, en na een training waarin je eigen redactionele wensen kunt aangeven, genereert het programma zelf artikelen. Die kunnen hyperlokaal en in hoge mate gepersonaliseerd gemaakt worden. Denk aan een weerbericht voor grote of juist zeer kleine, specifieke gebieden, nieuws en sportberichten van internationaal niveau tot de plaatselijke amateurclub.