Expertsessie Data4Media

Data is de nieuwe grondstof voor de media-industrie. Producenten, zenders, adverteerders en consumenten genereren data waarmee nieuwe toepassingen, specifieke content, gerichter bereik en een betere interactie gefaciliteerd kunnen worden. Verwacht wordt bovendien dat Artificial Intelligence kan leiden tot een verdieping van de dialoog met de eindgebruiker.

Data brengen nieuwe verdienmodellen in zicht die zich onttrekken aan landsgrenzen en mediavormen. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen maar ook nieuwe concurrenten zoals platforms van grote technologie bedrijven. Tegelijkertijd rukt de wet- en regelgeving rondom privacy op en bestaat de behoefte om het design van toepassingen en datagebruik fundamenteel te veranderen door te werken volgens Privacy by Design principes.

Het werkveld rondom data zal de komende jaren fors in ontwikkeling blijven en om nieuwe expertise en kennis vragen. iMMovator gaat die met partners ontwikkelen en aanbieden. In de expertsessie Data4Media zal een aantal zaken worden belicht:

peter van rooyen

Peter van Rooyen, CIO Dasym Investments zal een overzicht geven van de grote bewegingen die de digitalisering en dataficering binnen de media-industrie teweegbrengen. Met name de rol van de adverteerder komt aan bod: hoe komt zijn boodschap beter aan bij de consument, wat zijn de uitdagingen rondom automatic buying en hoe positioneren mediapartijen zich in het veranderende veld?

 

 

hans bouwknegt

Hans Bouwknegt, advisor Digital Strategy at Dasym Investment Strategies en Mirko Tobias Schäfer, directeur van de Utrecht Data School van de Universiteit Utrecht vertellen over de samenwerking die iMMovator, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht zijn aangegaan om opleidingen voor toegepaste datawetenschap aan te bieden. Zij presenteren de mogelijkheden die de jonge community van datawetenschappers, studenten en innovatieve bedrijven kan bieden voor de media-industrie.

 

Mirko Schäfer Mirko Tobias Schäfer is universitair docent en onderzoeker bij de Universiteit Utrecht; hij is mede-oprichter van de Utrecht Data School. Schäfer doet onderzoek naar de impact van dataficatie op burgerschap en participatie. Hij is auteur van het boek Bastard Culture! How User Participation Transforms Cultural Production (2011) en co-editor van het boek The Datafied Society. Studying Culture through Data (2017). Meer informatie: www.mtschaefer.net

 

ton van mil

Ton van Mil, directie iMMovator gaat in op de vraag welke kansen data bieden voor toepassingen  in de maatschappij. Naast toepassingen in de media worden ook op het gebied van smart cities in rap tempo nieuwe diensten ontwikkeld. Hoe kunnen mediapartijen daar een positie in nemen?

 

 

Sebastiaan PalmSebastiaan Palm (foto links) en Theo Stockmann (foto onderstaand), advocaten bij Marxman Advocaten en gespecialiseerd in privacyrecht, gaan in op de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en de nieuwe Europese privacyverordening die 25 mei 2018 in werking treedt. De privacywetgeving wordt door bedrijven vaak gezien als een last waar men zo weinig mogelijk mee te maken wil hebben. En de nieuwe strengere Europese regelgeving maakt het er ook niet gemakkelijker op.


Theo Stockmann
De wetgeving biedt echter vele commerciële kansen. Naast dat het voldoen aan de regelgeving professionaliteit en vertrouwen uitstraalt (een USP voor potentiële klanten), wordt uw bedrijf meer waard en krijgen datasets meer commerciële potentie. Dat is weer aantrekkelijk voor bijvoorbeeld investeerders en adverteerders. Het voldoen aan de regelgeving is daarnaast ook simpelweg een verplichting. Bij niet naleving is het mogelijk dat boetes uitgedeeld worden. De implementatie van de privacyregelgeving in een organisatie kan echter erg complex zijn.  Sebastiaan en Theo vertellen hoe voor de implementatie gebruik kan worden gemaakt van het ondersteuningsprogramma dat door IMMovator en partners is ontwikkeld. 

Deze expertsessie wordt mede gefinancierd vanuit de MIT-subsidieregeling voor netwerkactiviteiten via het TKI. 

Inschrijven

Als je MJC bezoekt zit deelname aan een expertsessie inbegrepen in je ticket. Na je inschrijving is het mogelijk je voorkeur voor expertsessie aan te geven (hierover ontvang je een aparte mail). Ben je niet aanwezig op MJC, maar wil je wel een van bovenstaande expertsessies bezoeken? Registreer je dan via onderstaand formulier. Let op: bezoekers van MJC hoeven zich dus niet via onderstaand formulier in te schrijven voor een expertsessie.