Expertsessie: Commissariaat voor de Media: 15 jaar Mediamonitor

Een van de expertsessies was bij het Commissariaat van de Media. Tijdens deze sessie werd teruggekeken op 15 jaar mediamonitoring: hoe is het mediagebruik veranderd? Welke ontwikkelingen hebben we gezien? Welke implicaties hebben die voor het mediabeleid in Nederland? Hoe ziet de toekomst eruit? En wat betekenen al die veranderingen voor de rol van het Commissariaat als toezichthouder? Om het jubileum luister bij te zetten, werd een speciale en eenmalige editie van de Mediamonitor gepresenteerd.

Over de Mediamonitor

Het tempo waarmee veranderingen zich in de media en in het mediagebruik voltrekken, ligt hoog. Met de Mediamonitor volgt het Commissariaat voor de Media die veranderingen op de voet, al vanaf 2002. De Mediamonitor verschaft actuele informatie over ontwikkelingen, eigendomsverhoudingen en marktaandelen van dagbladen, tijdschriften, televisie, radio en aanbieders van content op internet. De Mediamonitor bevat een schat aan informatie voor een ieder die in media is ge√Įnteresseerd.

Hieronder vind je de slides die tijdens deze sessie gebruikt zijn:

Expertsessie Commissariaat voor de Media: 15 jaar Media Monitor